Akcja ,, sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w rolnictwie’’

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy  dołączył  do akcji  sadzenia drzew i krzewów miododajnych zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Grupa mieszkańców zasadziła na terenie ogrodu Domu  krzewy i drzewa miododajne: dereń biały, pęcherznica żółta, krzewuszka cudowna, świdośliwa, surmia,  jesion pospolity.  Na razie wyglądają niepozornie, ale jak się rozwiną i urosną będą cieszyć swoją okazałością i kwiatami zapewniając ciągłość rozwoju pszczół jak i  różnych gatunków w ekosystemie.