Postępowanie na dostawy warzyw,owoców i jaj w II półroczu2023

SWZ-wraz-z-załącznikami- II półrocze 2023r.doc- dostawy warzyw ,owoców i jaj

Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz ofertowy

Załączniki nr 3 do 7 do SWZ- Oświadczenia, projekt umowy, klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz cenowy

Informacja o zwiększeniu kwoty na realizację zamówienia II połowa 2023r -Dostawy warzyw owoców i jajInformacja z otwarcia ofert- na dostawy warzyw ,owoców i jaj 2023-II Pólrocze-sig

Wybór najkorzystniejszej oferty II półrocze 2023r.warzywa owoce i jaja-sig