Postępowanie przetargowe na Dostawy artykułów spożywczych II półroczu 2023r

SWZ-wraz-z-załącznikami- II półrocze 2023r

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy-II półrocze 2023

Załącznik nr 2a do 2 e do SWZ- II półrocze 2023

Załącznik nr 3 do 6 do SWZ -II półrocze 2023

Załącznik Nr.7- Klauzula informacyjna -II półrocze 2023r

Informacja z otwarcia ofert- art. spożywcze 2023-II Pólrocze

Wybór najkorzystniejszej oferty II półrocze 2023r.-sig